عملیات توسعه همزمان با بهره برداری

تبریز و سرچشمه  1392 – 1387

کارفرما                            OIEC

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه تبریز

طراحی تفضیلی، مطالعات HAZOP و مهندسی آن، تامین و تهیه مواد و تجهیزات، فعالیتهای ساختمانی و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه بنزین جدید تبریز

عملیات ساختمانی و نصب کارخانه تغلیظ سنگ معدن مس سرچشمه فاز-2

اجرای طراحی تفضیلی ومهندسی ، تدارکات وتهیه مواد وتجهیزات داخلی وخارجی ، ساخت تجهیزات در محل ، کارهای اجرایی شامل کارهای سیویل و نصب ، آزمایش ، عملیات پیش راه اندازی ، راه اندازی و… به صورت (EPC)