دانشکده مکانیک و کشتی سازی امیرکبیر

تهران  1377 – 1374

کارفرما                                       دانشگاه امیرکبیر

مشاور                             

پیمانکار اصلی                             تناوب

احجام
خاکبرداری
آرماتورKg
قالب بندی
بتن
بکفیل
ماسه ریزی
نصبKg
لوله کشی زیر زمینیID
لوله کشی روزمینیID
کابل کشیML
سینی ولدرML
کابل کشیML
سینی ولدرML

اجرای تاسیسات مکانیکی شامل: تهیه و نصب و راه اندازی سیستمهای گرمایش ، سرمایش ، آبرسانی ، اطفاء حریق ، گاز، فاضلاب، هوای فشرده و تصفیه خانه فاضلاب و تاسیسات برقی شامل: تهیه ، نصب ، و راه اندازی سیستمهای توزیع فشارقوی و ضعیف، روشنایی ، سیستمهای ارتباطی ، اعلام حریق ، ارتینگ، و برقگیر ساختمان دانشکده مکانیک انجام شده است.

ankara escort bayan ankara escort