پروژه تغلیظ مس

چاه فیروزه  1400 – 1397

کارفرما                       شرکت گهرمس

مشاور                        معیار صنعت خاور میانه

پیمانکار اصلی              تناوب

احجام

   

بتنM3153,514
ساخت اسکلت فلزیTon18,514
نصب اسکلت فلزیTon31,413
نصب تجهیزاتTon52,352
جوشکاریID1,367,304
کابل کشیM2,677,577
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet12,890

اجرای طراحی تفضیلی ومهندسی ، تدارکات وتهیه مواد وتجهیزات داخلی وخارجی ، ساخت تجهیزات در محل ، کارهای اجرایی شامل کارهای سیویل و نصب ، آزمایش ، عملیات پیش راه اندازی ، راه اندازی و… به صورت (EPCF)

ankara escort bayan ankara escort