پروژه احداث کارخانه تغلیظ مس

سونگون   1385 – 1381

                کارفرما                        صنایع مس ایران

         مشاور                          آریا هنگارد

     پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

       بتن ریزی               45000 متر مکعب

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

کارفرما                            میتکو

       مشاور                             آریا هنگارد

پیمانکار اصلی                   تناوب

اجرای عملیات ساختمانی و سیویل (فلزی و بتنی) , تامین, ساخت ونصب اسکلت فلزی , نصب تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سیستمهای اصلی واحد و نیز سیستمهای جانبی و سیستمهای ارتباطی و راه اندازی بدون بار و همکاری در راه اندازی با بار در واحدهای سنگ شکن، نوارنقاله، انبار سنگ شکسته، واحد تهیه آهک و مواد شیمیایی واحد تغلیظ بوده است.